Mất biên bản vi phạm giao thông nộp phạt thế nào?

Trong pháp luật không tránh khỏi nhiều trường hợp phát sinh cần xử lý, khi những trường hợp này xảy ra sẽ có một số các điều luật quy định xử phạt phù hợp. Vậy đối với trường hợp mất biên bản vi phạm giao thông thì nộp phạt như thế nào? Sau đây hãy cùng Tổng đài taxi tìm hiểm thêm về vấn đề này!

Làm gì khi mất biên bản vi phạm giao thông?

1. Mất biên bản vi phạm giao thông nộp phạt thế nào?

Người tham gia giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính làm mất biên bản vi phạm giao thông, trong trường hợp này người vi phạm cần nộp phạt như thế nào?

Theo điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm của cá nhân không thuộc trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 250.000 đồng, 500.000 đồng đối với tổ chức.

Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được cơ quan có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, các giấy tờ và tài liệu liên quan phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định.

Mất biên bản vi phạm giao thông bị phạt bao nhiêu?

Theo khoản 3 điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính đã chỉ rõ:

Biên bản vi phạm phải được lập thành 2 bản, được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trong trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ, nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cũng phải ký vào biên bản.

Trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì những người được quy định tại khoản này phải ký và từng tờ biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 1 bản; trong trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển đến người có thẩm quyền để tiến hành xử phạt.

Trong trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó

2. Mất biên bản vi phạm giao thông làm sao nộp phạt?

Theo quy định, trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm giao thông, để nộp phạt và lấy lại giấy phép lái xe phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi cư trú.

Sau đó, mang bản cam đoan đến phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm. Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ được nhận Quyết định xử pháp vi phạm hành chính.

Mất biên bản vi phạm giao thông thì như thế nào?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước. Mang biên lai thu tiền được Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng cấp quay lại phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định để nhận lại giấy tờ hoặc phương tiện bị tạm giữ.

III. Kết

Vừa rồi là một vài điều luật liên quan đến việc làm mất biên bản vi phạm mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi đến bạn. Nếu bạn đang gặp trường hợp như vậy, hy vọng bạn đã có cho mình cách giải quyết phù hợp.

Bài tham khảo https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/mat-bien-ban-vi-pham-giao-thong-nop-phat-the-nao-230-19026-article.html

Thanh Nhàn 

Đặt xe trực tuyến

Call Now ButtonGỌI NGAY